7-et egy csapásra – szó-képfestő gyakorlati mesemondó és mesejátszó műhely
30 órás akkreditált képzés
Dátum: 2021.11. 26-28.

Képzés vezetője: Hajós Erika mesemondó
Cím: Pontközpont, 3525 Miskolc, Széchenyi István út 19.
Képzés ára kedvezményesen: 15.000,-Ft/fő


Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/192697966137111
Regisztráció: https://forms.gle/Y5omraPkqfP6yJLN8
A program tartalmának rövid ismertetése:
Régen az emberek sokat beszélgettek, meséltek egymásnak. Ez a program azt tűzte ki céljául, hogy megtanítsa a résztvevőknek a bátor, élvezetes és igényes mesélést.
A továbbképzés létjogosultsága azért erőteljes, mert korunk pedagógusai, szakemberei erőteljes digitális és kommunikációs ingerek között élő gyermekekkel, emberekkel foglalkoznak, miközben a nagyobb részük nem tanulhatta sehol az élőszavas mesemondás fortélyait, nem tapasztalhatta meg a történetmesélés erőteljes a személyiségre és a közösségre gyakorolt hatásait, pedig ezek pszichikai és kognitív lenyomatai jelentősek, fejlesztő hatásuk megkérdőjelezhetetlen.A pedagógusok gyakran tapasztalják, hogy a gyerekek nem tudják kifejezni érzéseiket, gondolataikat, nem tudnak mesélni, mert nem hallgattak mesemondást., amely törekszik a szóbeliség élő formájára. A meseolvasással szemben, az élő szóval történő narráció egymásrafigyelést, a történet improvizatív alakítását eredményezi, melyhez a műhely nagy segítséget tud nyújtani miközben a képzés bemutatja a mesemondás sajátosságait. A képzés gyakorlati és elméleti része szorosan egymásraépülve kiegészül azzal, hogy a résztvevők megtapasztalhatják, hogy a mesemondás nem egy szóról szóra történő visszamondás, hanem a célokhoz, a mesehallgatók igényeihez alkalmazkodó improvizatív folyamat, amely kiegészülhet olyan hangulati elemekkel, amelyek révén a mese élménye intenzívebbé válik.
A képzés során tapasztalati úton olyan készségekre tehet szert a résztvevő, amelyek által ő maga is tervezhet mesedélutánokat a magyar hagyományokra épülő tevékenységekkel, játékokkal, eszközökkel, tarthat olyan közösségépítő tevékenységeket, amelyekben a mesemondás drámapedagógiai, játékos és élményszerű elemekkel egészül ki.
A 7 sárkányfejet 7 lépésben vágjuk le, a 7 tematikai egység nagyrésze gyakorlat.

Pin It on Pinterest

Share This