Mesetekergő

nagyok

Népmeséket mesélünk élő szóval, ahogy réges-régen még nagyapáink és nagyanyáink tették. Olykor a népmeséket népdalok váltják és színesítik, egy-egy dalt meg is tanítunk a gyerekeknek.

Mesemondók: Hajós Erika, Gregus László, Pál Anna, Bedőházi Beáta
Népzenész: Both Zsuzsa, Bennő Katalin, Bennő László