Tekergő mesekör Idősek Otthonában

„Hosszú éveken keresztül fogják a kezünket és vezetik, vigyázzák utunkat. Ne engedjük el ezeket a kezeket, ne hagyjuk, hogy szavaikat magukba fojtsák, hallgassuk meg, mi több, meséljünk nekik mi is.”

A Tekergő Meseösvény Egyesület tagjai több éve tartanak gyerekeknek és felnőtteknek meseműhelyeket. Ezt a módszert és ennek tapasztalatait szeretnénk átültetni olyan csoportokba, melyekben idős emberek vesznek részt.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a történetmesélésnek még mindig közösségalkotó erejére van, és milyen sok tudást, tapasztalatot tudnak az idősek megosztani, ha valaki odafigyel rájuk. A mesemondás évezredeken keresztül a közösségteremtés és a hagyományok átadásának eszköze volt. A mesék régen a felnőtteknek szóltak és ezek a történetek nem csak a szórakoztatást szolgálták, de ezeken keresztül adták tovább a mesélők élettapasztalataikat és tudásukat. A tudásátadásnak és közösségteremtésnek ez a színtere már kiveszett a mai világból, így nem csak a fiatalabb nemzedékhez, de már egymás között, az idősekhez sem jutnak el évtizedek történetei. Célunk olyan közösségek létrehozása, amelyekben a hagyományokra, munkánkból származó tapasztalatainkra építve, a népmeséket és a résztvevők élettörténeteit felhasználva segítsük az idősek otthonában a közösségi életet, illetve bátorítsuk időseinket, hogy higgyenek magukban. Szeretnénk, ha az idősek hinnének abban, hogy még mindig birtokolnak olyan értékeket, melyek átadhatóak, és felismernék annak fontosságát, hogy tovább is adják egymásnak és a fiatalabb nemzedéknek.

Jelenleg a Budapest, XVII. kerületi, Pesti úti Idősek Otthonában és a Nagykátai Idősek Otthonában indítottuk el a Tekergő mesekört havi rendszerességgel, de szeretnénk gyakrabban megtartani a foglalkozásokat. Ehhez keressük további lelkes önkéntes mesemondók segítségét.